O firmie

Nasza misja

Misją jest zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości oferowanych przez nas usług szkoleniowych, doradczych, audytowych,  z naciskiem na indywidualne podejście do klienta oraz dostosowanie Naszej oferty do jego potrzeb.

Kim jesteśmy

Firma Lex Educatio  wspiera firmy i instytucje pod względem zapewnienia im bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych kompleksowo dostosowując je do aktualnych wymagań Rozporządzenia Ogólne Ochronie Danych Osobowych (RODO) tym samym  zapewniając Państwa firmie audyty, szkolenia, e-learning, dostosowanie procedur i dokumentacji, kompleksowa pomoc we wdrożeniu oraz doradztwo prawne.

Ponadto wspieramy i pomagamy dostosować się Naszym Klientom do stale zmieniających się przepisów prawa. Działamy również w celu wspierania rozwoju zawodowego pracodawców jak i pracowników.

Działamy w celu wspierania rozwoju zawodowego zarówno pracodawców jak i pracowników.

Naszym klientom proponujemy kompleksową usługę dostowania instytucji do RODO, tj.

 • audyt zgodności z RODO,
 • przygotowanie/dostosowanie niezbędnej dokumentacji spełniającej wymagania rozporządzenia RODO
 • przeszkolenie pracowników
 • doradztwo prawne na każdym etapie wykonywania usługi.

Ponadto oferujemy Państwu:

 • szkolenia stacjonarne, organizowane w dogodnych miejscach na terenie całej Polski,
 • szkolenia zamknięte, możliwe do zrealizowania na terenie Państwa firmy
 • szkolenia online, organizowane i przeprowadzane na platformie e-learningowej, gdzie każdy z uczestników w dogodnym dla siebie terminie, w zaciszu własnego domu będzie mógł odbyć szkolenie oraz zweryfikować swoją wiedzę w testach końcowych

Zgodnie z RODO możemy pełnić w Państwa podmiocie funkcję Inspektora Ochrony Danych  (IOD) w ramach outsoursingu.

Zalety powołania IOD:

 • reprezentowanie Administratora Danych Osobowych (ADO) w czasie kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO),
 • przeprowadzanie szkoleń pracowników z aktualnie obowiązujących przepisów,
 • prowadzenie punktu kontrolnego w instytucji (przyjmowanie skarg, pytań, wniosków, uwag)
 • brak konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników

Aby uzyskać wycenę usługi IOD skontaktuj się z nami.

 

 

 

Zakres usług

Audyt infrastruktury informatycznej oraz organizacji miejsca pracy

Raport po wykonaniu audytu

Wydanie rekomendacji poaudytowych do wdrożenia

Przygotowanie wymaganych dokumentów

Pomoc prawną we wdrożeniu rekomendacji z audytu

Szkolenie dedykowane osobom przetwarzającym dane osobowe oraz całym organizacjom