Aktualności

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze dbałość w zakresie aktualizacji wiedzy specjalistycznej w Państwa Instytucji, zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: INSTRUKCJA KANCELARYJNA, JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ORAZ INSTRUKCJA ARCHIWALNA W OPARCIU O SYSTEM KANCELARYJNY BEZDZIENNIKOWY.

Data szkolenia: 29.01.2020r.

Miejsce szkolenia: Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Czas trwania: 6 godzin

Cena uczestnictwa: 350zł + VAT

Szkolenie przeznaczone jest dla: dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i pracowników oświaty, pracowników administracyjnych zajmujących się wewnętrzną archiwizacją dokumentacji w placówce.

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu zdobędą Państwo wiedzę na temat:

– norm prawnych

– podstawowych pojęć archiwalnych

– systemu kancelaryjnego bezdziennikowego

– dekretacji pism, nadanie znaku sprawy

– dokumentacji tworzącej i nietworzącej akty spraw,

– jednolitego rzeczowego wykazu akt,

– spisu spraw,

– opisu teczki aktowej,

– zadań i organizacji składnicy akt,

– okresu przechowywania dokumentacji spraw zakończonych,

– przyjmowania dokumentacji z komórek merytorycznych do składnicy akt,

– porządkowania dokumentacji i jej ewidencji,

– brakowania dokumentacji,

– postępowania z dokumentacją w przypadku reorganizacji, likwidacji bądź upadłości

Szkolenie poprowadzi :
Dominik Żełobowski – Absolwent Uniwersytetu Warmińko – Mazurskiego w Olsztynie, kierunek historia, specjalizacja archiwistyka. Od 2008 r. pracownik Archiwum Państwowego w Gdańsku. Kustosz w Oddziale Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym. Prowadzi szkolenia z zakresu postępowania z dokumentacją, kursy archiwalne I i II stopnia oraz wiele szkoleń z zakresu archiwistyki m.in. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych i podmiotów prywatnych. Od początku swojej pracy związany z działem nadzoru nad archiwami zakładowymi i kształtowaniem zasobu archiwalnego co pozwala łączyć pasję z zawodem. W wolnych chwilach pasjonat muzyki i książek.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wysłać zgłoszenie na szkolenie na adres: biuro@lexeducatio.pl
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 516-463-157 lub na adres e-mail biuro@lexeducatio.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin uczestnictwa:

29.01-FORMULARZ-ZGŁOSZENIOWY-

29.01 REGULAMIN SZKOLENIA OTWARTEGO W FIRMIE LEX EDUCATIO

29.01.2019 INSTR.KANC. OFERTA

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze dbałość w zakresie aktualizacji wiedzy specjalistycznej w Państwa Instytucji, zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Data szkolenia: 05.03.2020r.

Miejsce szkolenia: Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Czas trwania: ok. 6 godzin

Cena uczestnictwa jednej osoby: 300zł + VAT

 

Szkolenie przeznaczone jest dla:

– dyrektorów szkół i placówek oświatowych

– pracowników administracyjnych zajmujących się sprawami organizacyjnymi tych jednostek, odpowiedzialnymi za kontakt z podmiotami zewnętrznymi.

Dzięki udziale w szkoleniu, możliwe będzie rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej.

Między innymi, otrzymają Państwa odpowiedzi na pytania:

– kto i do czego jest uprawniony w kontekście udzielania informacji publicznej dot. szkoły/uczelni

– informacje udzielane przez telefon

– jaka jest praktyka działania oświaty?- sprawy dot. nauczycieli

– kary dyscyplinarne, nagrody, oceny, wynagrodzenia, uczestnictwo w szkoleniach itp. – jakie informacje można udzielać?

– informacje dotyczące uczniów

– czy można je podawać do informacji publicznej?

– odmowa udzielenia informacji publicznej

– w jakim trybie, terminie i przez kogo?

– czy dokumenty wewnętrzne podlegają udostępnieniu?

– informacje z życia prywatnego i powiązania rodzinne nauczycieli

– jak zachować się w przypadki informacji publicznej?

– Czym jest informacja publiczna a czym informacja przetworzona?

– Zależność informacji od RODO

– jakich informacji nie można udostępniać, by nie naruszyć RODO?

Szkolenie poprowadzi:

Dr Bartosz Mendyk – Doktor nauk prawnych. Ekspert w zakresie prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Zainteresowania prawne dotyczą zależności prawa do prywatności (RODO) a transparentnością (UDIP). Od 2010 r. przeprowadził  ok 600 szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego, placówek edukacyjnych oraz podmiotów prywatnych. Autor publikacji na temat danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej m. in. w Municipium, Pracowniku Samorządowym, Portalu Samorządowym, Gazecie Prawnej oraz dwóch publikacji książkowych. Współpracuje m. in. z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego, Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych. Inspektor ochrony danych w kilkudziesięciu podmiotach (urzędach gmin i jednostek organizacyjnych). Szkolenia opierają się na omówieniu orzecznictwa NSA oraz WSA. Do zalet szkoleń należy przystępny język prowadzącego.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wysłać zgłoszenie na szkolenie na adres: biuro@lexeducatio.pl
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 516-463-157 lub na adres e-mailbiuro@lexeducatio.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin uczestnictwa:

05.03 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

05.03 REGULAMIN SZKOLENIA OTWARTEGO W FIRMIE LEX EDUCATIO

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze dbałość w zakresie aktualizacji wiedzy specjalistycznej w Państwa Instytucji, zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Tematyka: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA – PORADY PRAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI W TRAKCIE LUB NA ZAKOŃCZENIE STAŻU NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.

Data szkolenia: do ustalenia

Miejsce szkolenia: Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Czas trwania: ok. 5 godzin

Cena: 185 zł + VAT

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z zasadami awansu zawodowego nauczyciela.

Szkolenie jest adresowane nauczycielom kontraktowym odbywającym w chwili obecnej staż na nauczyciela mianowanego.

Program szkolenia:

– Przedstawienie przepisów prawnych regulujących procedurę awansu zawodowego nauczycieli

– Uwzględnienie ostatnich zmian w przepisach,

– Prawo oświatowe

– Wiedza niezbędna do uzyskania awansu,

– Zasady właściwego udokumentowania spełnienia warunków na stopień nauczyciela mianowanego,

– Jak przygotować się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego,

– Przygotowanie prezentacji własnego dorobku zawodowego,

– Zmiany w aktach prawnych dotyczących awansu zawodowego,

– Porady praktyczne – w jaki sposób gromadzić, jak przechowywać dokumentacje przebiegu stażu,

– Wykład i praktyczne wskazówki pomagające przygotować się do efektywnego zakończenia stażu.

Ilość osób: maksymalnie 30 osób

TRENER:

Karolina Sikorska – Bednarczyk – prawnik z doświadczeniem w pracy w oświacie. W swojej codziennej pracy łączę pasję, jaką jest prawo z edukacją. Specjalizuję się w prawie pracy i prawie oświatowym. Świadczy pomoc prawną i zapewnia obsługę prawną oraz szkolenia zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom oraz organom prowadzącym.

W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wysłać zgłoszenie na szkolenie na adres: biuro@lexeducatio.pl. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 516-463-157 lub na adres e-mail biuro@lexeducatio.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

Polityka prywatności Lex Educatio