Szkolenia

Oferta szkoleń na rok 2020

PRAWO

 1. Ustawa o dostępie do informacji publicznej

 2. Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja archiwalna w oparciu o system kancelaryjny bezdziennikowy

 3. Odpowiedzialność prawna nauczyciela

 4. Zmiany w prawie oświatowym

 5. Zmiany w Karcie Nauczyciela

 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówce oświatowej

 7. Zmiany w kadrach w placówce oświatowej

 8. Nowelizacja statutu szkoły

 9. Prawo w oświacie dla nauczycieli będących w trakcie awansu zawodowego – kurs 30h

 10. Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom wynikające z przepisów prawa oświatowego, procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

 11. Dokumentacja nauczyciela w trakcie awansu zawodowego – szkolenie dla nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego

 12. Kontrola zarządcza w placówce oświatowej

 13. Mobbing w zakładzie pracy w ujęciu prawnym

 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w kontekście aktualnych przepisów prawa

 15. System Informacji Oświatowej 2020 – obsługa praktyczna systemu


SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH ORAZ SZKOLENIA INDYWIDUALNE DLA NAUCZYCIELI

 1. Organizacja sekretariatu w szkole – szkolenie praktyczne w oparciu o podstawową i obowiązkową̨ dokumentację sekretariatu

 2. Pierwsza pomoc przedmedyczna

 3. Opóźniony rozwój mowy- wielopłaszczyznowe podejście do terapii dziecka

 4. Kreatywny nauczyciel – czy to trudna rola?

 5. Praca metodą projektu sposobem na kształtowanie postaw obywatelskich

  i patriotycznych

 6. Profilaktyka logopedyczna w żłobku i w przedszkolu

 7. Indywidualizacja – nie taki diabeł straszny

 8. Higiena psychiczna w pracy nauczyciela

 9. Asertywność – trudne rozmowy z rodzicami

 10. Gdzie kończą się granice a zaczynają mury?

 11. Komunikaty wspierające i blokujące, czyli o języku żyrafy i języku szakala

 12. Wprowadzenie do porozumienia bez przemocy wg Marshalla Rosenberga, czyli o języku żyrafy i języku szakala

 13. TIK i metody aktywne receptą na sukces na egzaminie

 14. Odkrywanie regionu jako alternatywa dla edukacji w szkolnych ławkach

 15. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu (nowe przepisy, IPET, WWR, ewaluacja, wypracowywanie kierunków działań)

 16. Heksy i inne krótkie techniki aktywizowania i motywowania uczniów

 17. Wywiadówka jako efektywne spotkanie biznesowe

 18. Mnemotechniki, czyli słów kilka o technikach szybkiego zapamiętywania

 19. Aplikacje internetowe wspomagające edukację

 20. Wykorzystanie multimediów w pracy nauczyciela

 21. Platforma Moodle w pracy nauczyciela

 22. Grywalizacja w edukacji – jak zamienić swoje lekcje w grę̨ edukacyjną

 23. Wykorzystanie narzędzi TIK w pracy metodą projektu edukacyjnego

 24. Metoda projektu edukacyjnego – WebQuesty w pracy nauczyciela

 25. Excel w placówce oświatowej – szkolenie praktyczne dla nauczycieli – poziom średniozaawansowany

 26. Word w placówce oświatowej – szkolenie praktyczne dla nauczycieli – poziom średniozaawansowany

 27. Jak uczyć programowania w języku Python?

 28. Wywiadówka jako efektywne spotkanie biznesowe

 29. Praktyczne zastosowanie technologii informatycznych w kontroli zarządczej i nadzorze pedagogicznym

 30. Awans zawodowy nauczyciela – porady praktyczne dla nauczycieli w trakcie lub na zakończenie stażu nauczyciela mianowanego

SZKOLENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Skuteczny handlowiec

 2. Autoprezentacja w pracy przedstawiciela handlowego

 3. Asertywna komunikacja

 4. Praktyczny trening efektywnej sprzedaży B2B – jak podnieść skuteczność prowadzonych szans handlowych i zwiększyć proaktywność sprzedaży

Charakterystyka szkoleń:

szkolenia „szyte na miarę̨” indywidualne podejście do placówki bądź grupy szkoleniowe;
możliwość negocjacji programu szkolenia z trenerem wskazując na zagadnienia, na które bardziej należy zwrócić uwagę̨ bądź bardziej szczegółowo omówić;
uczestnicy szkoleń będą̨ mieli możliwość otrzymania zaświadczeń o ukończeniu kursów/szkoleń w ramach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;
na każdym ze szkoleń otrzymujecie Państwo pakiet materiałów szkoleniowych;
wyselekcjonowani trenerzy;
brak szkoleń „czytanych z prezentacji”;
możliwość negocjacji cen;
jeśli poszukujecie Państwo szkolenia, którego nie znaleźliście na liście – prosimy o kontakt – znajdziemy je dla Państwa;
możliwość zamówienia szkolenia na rok 2020 jeszcze w tym roku kalendarzowym!

Kontakt:

Lex Educatio
Siedziba firmy: ul. Świętokrzyska 25, lok. 216, 80-180 Gdańsk
513-287-681 lub 516-463-157

Mail: biuro@lexeducatio.pl Mail: kontakt@lexeducatio.pl
Internet www.lexeducatio.pl